Yiu Wah Restaurant, 421 DUNDAS ST W, Toronto Kensington-Chinatown
782nd visitor, Write a review
Yiu Wah Restaurant Map

near M5T 2W4

Yiu Wah Restaurant is ranked #1 of 17 nearby Restaurants.

They say Yiu Wah Restaurant is wonderful a much liked Restaurant